Produktgaranti

Utökad produktgaranti - villkor och bestämmelser

Hos Hoppekids erbjuder vi en utökad produktgaranti för alla våra Svanenmärkta produkter under en period på 10 år från inköpsdatumet.

Vad täcker garantin?

Garantin täcker tillverkningsfel. Garantin förutsätter att produkten är korrekt monterad enligt monteringsanvisningen och att alla skruvar och liknande har dragits åt regelbundet. Garantin täcker inte fel eller skador som orsakats av felaktig hantering, felaktig användning eller normalt slitage.

Om en berättigad reklamation löses genom utbyte eller reparation är det helt upp till tillverkarens bedömning.

Vi betonar att naturliga avvikelser i träet inte kan betraktas som fel eller defekter. Därför täcker garantin inte förändringar i träets struktur eller yta, inklusive synliga knutar.

Behandling av en garantifråga

Om det uppstår ett problem med en svanmärkt Hoppekids-produkt inom garantiperioden, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Återförsäljaren kommer i samarbete med Hoppekids att undersöka produkten och bedöma i vilken utsträckning produkten omfattas av produktgarantin.

Om en berättigad reklamation avgörs med utbyte eller reparation sker det enbart enligt Hoppekids bedömning.

För att behandla en garantifråga är det nödvändigt att du kan visa upp en originalkvitto från en Hoppekids-återförsäljare där det finns en synlig köpdatum.

Om du har frågor om din garanti, är du välkommen att kontakta info@hoppekids.com.

Trä - Ett naturligt material

Våra möbler är huvudsakligen tillverkade av långsamt växande tallträ. Unikt för dessa naturliga och värdefulla råmaterial är de många oregelbundenheterna som t.ex. små sprickor, små och stora kvistar, färgskillnader, vridning och böjning, som inte kan åtgärdas helt i produktionen.

Dessa naturliga egenskaper vittnar om årtionden av tillväxt i skogarna. Vissa kvistar ersätts med vax. Produkter i klarlackad tall är ljusa i färgen, men efter en tid, beroende på faktorer som ljus och sol i rummet, kan träet bli mörkare och olika färger kan visa sig.

På vitmålade ytor kan kvistarna bli synliga. Det kan förekomma kådutsläpp eftersom lacken är tillverkad på naturlig basis. Denna process är ett resultat av att naturliga och autentiska material används i produktionen. Det kan därför inte accepteras som en material- och/eller tillverkningsfel.

Reservdelar

För att säkerställa att våra produkter har en lång livslängd garanterar Hoppekids att reservdelar som är väsentliga för produktens funktion finns tillgängliga under hela garantiperioden.

Reservdelar till sängstommar med Svanenmärkning erbjuds inom garantiperioden på 10 år.

Reservdelar till en annan produkt med Svanenmärkning som helhet erbjuds inom garantiperioden på 5 år.

Om en produkt utgår garanterar Hoppekids att reservdelar som är väsentliga för produktens funktion finns tillgängliga i minst 10 år efter att produkten har utgått. Hoppekids förbehåller sig rätten att erbjuda en reservdel som kan ersätta den ursprungliga delen och uppfylla dess funktion, utan att reservdelen nödvändigtvis är identisk med den ursprungliga delen.