Svanmärket

Hoppekids är den första och (hittills) enda tillverkaren av modulära barnsängar som bär Svanenmärket. Hoppekids erhöll Svanenmärket för våra modulära sängsystem redan 2013 och har haft Svanenmärket sedan dess.

Svanenmärket

Du känner säkert igen Svanenmärket från tvättmedel, krämer eller toalettpapper. Dina barnmöbler kan faktiskt också vara Svanenmärkta! Men vad är Svanenmärket exakt och vad betyder det för dig och dina barn? Kolla in den här sidan och läs mer om Hoppekids och Svanenmärket samt Svanenmärkta barnsängar.

Svanenmärket är Danmarks officiella miljömärke. Miljömärket gör det enkelt för dig att välja bland de mest miljövänliga produkterna. Målet med Svanenmärket är att minska den totala miljöbelastningen från produktion till konsumtion. Miljömärket tar alltså hänsyn till hela produktens resa och inkluderar hela resan när kraven för miljömärket fastställs.

Svanenmärket: Stränga krav för Svanenmärkta möbler

Svanenmärket är en miljömärkning som endast finns på non-food varor och som säkerställer att hela produktens resa från råvara till produktion, användning, avfallshantering och återvinning av material tas med i bedömningen när kraven för miljömärkta produkter fastställs. Kraven uppdateras och skärps kontinuerligt för att främja hållbar utveckling och för att du som konsument alltid ska kunna vara säker på att Svanenmärkta produkter är miljömässigt hållbara - och bättre för både miljö och hälsa. För Hoppekids innebär det att när kraven skärps måste våra certifierade produkter omprövas och dokumenteras för att uppfylla de nya kraven.

Kraven för en produkt beror på vilken typ av produkt det är - de är alltså kategorispecifika. För Hoppekids sängsystem innebär det att de måste uppfylla kraven som fastställts för möbler.

Svanenmärkt: Stränga krav för svanenmärkta möbler

Svanmärket är en miljömärkning som endast finns på non-food varor, och som säkerställer att hela produktens resa från råvara till produktion, användning, avyttring och återvinning av material tas med i bedömningen när kraven för miljömärkta produkter fastställs.

Det finns flera element i de krav som Svanmärket ställer på produkterna:

  1. Olika krav för olika produkter. Kraven som en produkt måste uppfylla beror på vilken typ av produkt det är. Det innebär att en madrass måste uppfylla ett set krav och en barnsäng måste uppfylla ett annat set krav.
  2. Stränga miljökrav. Gemensamt för kraven för alla svanmärkta produkter är att de måste uppfylla stränga miljökrav. Det kan exempelvis handla om att spara på jordens resurser, välja råvaror som naturen själv kan återbilda, skydda biodiversiteten, minska klimatpåverkan och designa produkter på ett sätt så att de material som används kan återvinnas. Dessutom ställs det även krav på kvalitet och hållbarhet så att produkterna kan ha en lång livslängd.
  3. Stränga krav på kemikalier. Det görs exempelvis genom att utesluta eller begränsa mängden av ett antal kemikalier som kan vara skadliga för miljön och/eller människor. Det gynnar både dig, de som tillverkar produkterna och vår natur.
  4. Ständiga förbättringar. Kraven på produkterna skärps kontinuerligt så att produkterna hela tiden förbättras och följer utvecklingen. Det innebär också att en certifiering är tidsbegränsad eftersom man hela tiden måste kunna uppfylla de nya krav som ställs av Svanmärket.

”Svanenmärkta barnmöbler uppfyller stränga krav när det gäller både miljö, hälsa och kvalitet. Möblerna har testats enligt internationella testmetoder för styrka, säkerhet och stabilitet. Det innebär att du får en möbel med lång hållbarhet, som är trygg för ditt barn att sova och leka i – och att ditt barn inte utsätts för onödiga ämnen genom inandning eller nära kontakt med möbeln”

- Heidi Bugge, Miljöexpert, Miljömärkning Danmark

Vad betyder Svanenmärkta barnsängar för dig och dina barn?

Svanmärket på dina barnmöbler betyder att du är med och säkerställer bevarandet av skogar i världen. Det innebär att du tar ansvar och tänker på vilka kemikalier som ska hållas borta från naturen och ditt hem. Det innebär att du gärna vill spara på de få resurser vi har.

Med en svanmärkt juniorsäng kan du vara trygg i vetskapen om att möblerna är ansvarsfullt producerade och med tanke på framtiden där dina barn ska växa upp.

Svanmärket på dina möbler innebär också att du kan vara trygg i vetskapen om att dina barns hälsa inte är i fara när de rör sig i, vid och på möblerna. Så det gör inget om de smakar lite på dem, eftersom inga onödiga ämnen avges vid beröring, "bekravling" eller "besavling".

Och barnmöbler måste också kunna tåla en del, och genom att välja barnmöbler med Svanmärket är du säker på att möblerna är slitstarka och mycket hållbara, så att de klarar av den behandling som bara barn kan ge dem. Med Svanmärket är du med andra ord garanterad långvarig kvalitet och hänsyn till miljön, till dig, till dina barn och till framtiden.

Se videon om svanmärkta barnsängar här

Långvarig säng med Svanen-märkning av certifierat trä

Träet i möbler med Svanenmärket måste komma från bevisligen lagligt avverkade träd, och träets ursprung måste kunna spåras. En hög andel av träet måste komma från certifierad, hållbar skogsbruk. Därför använder Hoppekids endast FSC-certifierat trä. FSC är en internationell ideell märkningsordning för trä och papper som tar hänsyn till både miljö, människor och ekonomiska förhållanden.

Svanenmärket ställer också krav på möblernas hållbarhet, eftersom den största miljöbelastningen sker vid produktionen, och ju längre möblerna håller, desto färre möbler behöver produceras. Svanenmärket på möbler är därför också en tydlig kvalitetsstämpel när det gäller möblernas hållbarhet och återanvändningsvärde.

Stränga kemikaliekrav för sängar med Svanenmärkning

Produkterna uppfyller också stränga kemikaliekrav - det är bra för din och dina barns hälsa, för de människor som tillverkar produkterna och för miljön. Möblerna får inte heller innehålla kemikalier som ftalater, tungmetaller, så kallade bromerade flamskyddsmedel eller fluorerade ämnen som kan vara hormonstörande.

Det får inte heller finnas cancerframkallande ämnen i limmet och färgen som används. Alla Hoppekids ytor är behandlade med miljövänlig, vattenbaserad lack - fri från onödiga kemikalier och skadliga ämnen. Det ställs också stränga krav på avdunstningen från ytbehandlingen, eftersom det är viktigt för inomhusklimatet och för dem som använder möblerna.

Svanmärkta sängserier

Hoppekids har tre sängserier med svanmärkta sängar - ECO Dream och ECO Luxury. Alla sängar i dessa serier är svanmärkta - oavsett om det är en juniorsäng , en våningssäng , en husäng eller en av de andra sängtyperna .

Mer än bara juniorsängar

Står du och ska inreda ett barnrum, så kan vi gladeligen berätta att utbudet av Svanenmärkta möbler är större än du tror. Både våra ECO-madrasser och Anton spjälsäng är Svanenmärkta. Det betyder att ni redan från början kan fylla barnrummet med Svanenmärkta barnmöbler.

Och om du saknar lite inspiration för hur man inreder ett hälsosammare barnrum, så kan du läsa mer om det här. Där vi tillsammans med Miljömärkning Danmark ger våra råd för ett hälsosammare barnrum.

Svanmärkt madrass för barn

År 2019 lanserade vi våra Svanenmärkta ECO-madrasser. De Svanenmärkta madrasserna har allergivänliga madrasskärnor och madrasstoppning och är tillverkade av det miljövänliga Waterlily®-skummet, som ger en fantastiskt bra stöd under natten. Vår Svanenmärkta madrasserie finns i två varianter - ECO Dream och ECO Luxury.

Svanmärkt spjälsäng

Förutom de svanmärkta barnsängarna kan man också hitta den svanmärkta spjälsängen ANTON hos Hoppekids. ANTON är en spjälsäng i storleken 120x60 cm som kan omvandlas till en bänk när den inte längre används som babysäng, vilket förlänger dess livslängd. Till ANTON finns också en svanmärkt babymadrass så att man kan få en komplett svanmärkt babysäng. Madrassen till spjälsängen är 120x60 cm.

Se videon om svanmärkta barnsängar här