Vem är Hoppekids?

Det gröna hjärtat

Sedan 1995 har Hoppekids mission, att skapa de säkraste och mest hållbara barnmöblerna, nått en större publik och ännu fler kunder globalt. Vi har - och fortsätter att - producera barnmöbler med hjärta och själ. En agenda som har återspeglats i vår logotyp med ett varmt, rött hjärta.

Med tiden har Hoppekids utvecklats och vuxit in i rollen som en hållbar frontlöpare, särskilt efter att ha uppnått Svanenmärket som de första och (hittills) enda för våra modulära barnsängar. Vi arbetar nu mot en mer cirkulär affärsmodell och vi är övertygade om att detta är den nödvändiga vägen att gå. Det finns ingen Planet B och vi vill vara en del av lösningen - inte problemet.

Vi är övertygade om vår mission och den väg vi måste gå för att nå den. Men vad sägs om vår logotyp?

Vår logotyp ska vara enkel och spegla vår anda, men samtidigt också innefatta det arbete vi gör och den mission vi arbetar mot. Vi har beslutat att flytta vår logotyp i en grönare riktning för att matcha vår mission att skapa de säkraste och mest hållbara barnmöblerna.

Med Hjärta & Själ

Hoppekids

Välkommen till Hoppekids

För oss är barnrummet oändligt mycket mer än bara ett rum med möbler.

Det är den trygga basen från vilken ditt barn utforskar världen, lär sig om stort och smått, och där fantasin får fritt spelrum. Det är också platsen där ditt barn finner lugn och trygghet, och där en god sömn spelar en viktig roll.

Hoppekids' uppdrag är att skapa de säkraste och mest hållbara barnmöblerna, som främjar god sömn, lek och kreativ inlärning. Precis som barnrummet inte bara är en plats med möbler, är barnmöbler inte heller bara föremål som fyller en praktisk funktion. Barnmöbler bör kunna vara både rymdskepp, äventyrliga grottor, arbetsplatser och mysiga läshörnor. De bör kunna användas för lek - både ensam och med vänner - lärande och sömn. Och framför allt bör de vara tillräckligt säkra och hållbara, så att ditt barn inte bara kan ha en trogen följeslagare genom alla barndomens äventyr, utan också kunna överlämna sängen till en yngre syskon.

Egen fabrik och systuga

Hoppekids har en egen fabrik, vilket gör att vi själva kan kontrollera våra produkter och de material vi använder. Det innebär bland annat att allt trä som vi använder är noggrant utvalt enligt en mängd kriterier om kvalitet, ojämnheter och - självklart - att det kommer från hållbart skogsbruk.

För att minimera spill använder vi datorer för att beräkna hur träet ska sågas upp på bästa sätt. Det innebär att vi har mycket lite spill - och dessutom använder vi allt träavfall för att producera energi till produktionen. Vi har en egen sömnad där våra skickliga sömmerskor tillverkar de fina textilierna från våra universum. Applikationerna på gardiner och andra textilier är handsydda. Vi gör det för att det ger bästa kvalitet. Samtidigt är det också roligare att röra vid för ett nyfiket barn som håller på att utveckla sina sinnen.

Alla möbler som skickas iväg är "montera själv". Möblerna är packade på ett sådant sätt att vi säkerställer så lite luft som möjligt i paketet, samtidigt som vi är säkra på att de kommer fram hela och oskadade. Det är nämligen mycket mer miljövänligt eftersom vi undviker att transportera onödig luft.

Vad betyder Svanmärket för Hoppekids' produktion - och för dig?

För möbelproduktion - och för många andra industrier - utgör själva tillverkningen av produkten den absolut största miljöbelastningen. Därför har vi på Hoppekids gjort mycket för att din nya möbel ska ha så lång livslängd som möjligt. Hoppekids-möblerna med Svanenmärket uppfyller stränga krav på hur de påverkar miljön och hälsan, samt produkternas säkerhet och kvalitet.

Våra sängar ska kunna gå i arv - till exempel från storasyster till lillebror. Samtidigt ska de kunna anpassas till det rum där sängen står och det barn som ska sova i sängen. Därför är våra möbler flexibla och kan ändras när ni har behovet. Det kan ni göra till exempel genom att sätta en ny modul under en juniorsäng - och plötsligt har ni en våningssäng. Vi har haft stor glädje av att samarbeta med Svanenmärket eftersom de har hjälpt oss att gå igenom hela möbelns livscykel - från innan träden fälls till att sängen körs bort för återvinning.

Resultatet är en produktion som lämnar så liten klimatpåverkan som möjligt och som endast använder trä från hållbart skogsbruk. Samtidigt innebär det också att våra produkter påverkar inomhusklimatet i barnrummet så lite som möjligt. Det gör vi bland annat genom att endast använda vattenbaserad lack som inte innehåller onödiga kemikalier. Vi brukar säga att man gott kan "smaka" på våra möbler just för att de inte innehåller skadliga kemikalier... men ärligt talat: De smakar inte lika gott som choklad...!

Det handlar om barnen

Hoppekids dröm är att skapa en bättre framtid för barnen. Det är essensen i allt vi gör. Det är hjärtat och själen i vår vardag.

Vi kämpar för en bättre framtid genom att

  • Skapa de säkraste och mest hållbara barnmöblerna som stödjer god sömn, lek och kreativt lärande
  • Ständigt förbättra oss i förhållande till de stränga kraven för miljö, hälsa och kvalitet som de 5 nordiska länderna har ställt upp för Svanemärket(läs mer på Svanemärket)
  • Engagera oss i bra initiativ som skapar en varaktig skillnad för barnen och för dem som kämpar för deras sak (läs mer på Hoppekids Care - Det handlar om barnen)